Sprzedaż nieruchomości Komunikacja zamawiającego

Sprzedaż nieruchomości Komunikacja zamawiającego

Sprzedaż nieruchomości. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami . Korzyści i zagrożenia spojone z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary ryzyka w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i cd transfer danych. System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą warunki ustawowe a ich użyteczne stosowanie. Działy finansowo księgowe a RODO. Skutki oryginalnych kodeksów dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych. Nowe umowy powierzenia określające obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO w odniesieniu do kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników. Udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z zasadami RODO. Definicja przetwarzania danych osobowych kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika, zleceniobiorców i podwykonawców. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych także aspekt upoważnienia. Obowiązek zabezpieczenia danych. jak wszcząć postępowanie egzekucyjne Dane osobowe a lista płac i raporty ZUS reguły przechowywania i zabezpieczania danych osobowych. Elektroniczna specyfikacja pracownicza w r. Skrócenie okresu przechowywania danych do lat na rzecz zatrudnionych od ..r. W jaki sposób przedkładać dokumenty podmiotowe na wezwanie zamawiającego, by skutecznie przyznać spełnienie warunków udziału

w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu (ważność i aktualność dokumentów, opcja uzupełniania i przedkładania śmiałych dokumentów)? Jak prawidłowo odpowiedzieć na wezwanie zamawiającego w sprawie ceny czyli kosztu i skutecznie dowieść, że wypłata lub sumpt są rzeczywiste i gwarantują należyte zrealizowanie zamówienia? Jak skutecznie użytkować ze środków ochrony prawnej, iżby obronić swoją ofertę innymi słowy zakwestionować ofertę konkurenta - odwołanie, przystąpienie albo sprzeciw (dochowanie terminów, formy, wykazanie interesu prawnego, szkody)? Jak wypada sporządzić się na sesja i rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą? Czynności podejmowane przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Czym jest odstąpienie od zawarcia umowy i jakie są jego konsekwencje? Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Top